Foute wat honde eienaars maak.

Solank as ek kan onthou was dit vir my eienaardig hoedat sommige honde eienaars goed gemanierde honde sonder probleme het en ander eienaars altyd met hul honde gesukkel het.

Solank as ek kan onthou was dit vir my eienaardig hoedat sommige honde eienaars goed gemanierde honde sonder probleme het en ander eienaars altyd met hul honde gesukkel het. My Ma het byvoorbeeld nooit met haar honde gesukkel nie. Ekself het my honde filosofie by haar oorgeërf. Dit is toevallig baie na aan dié van Cesar Millan. Hy het net woorde en begrippe by my bestaande aksies gevoeg.

Die afgelope paar jaar is ek betrokke by die Clever Companion hondeskool in Riebeeckstad. My primêre rol is om die eienaars en honde te evalueer en dan die eienaars te adviseer ten opsigte van die beste strategie vir hulle situasie. Uiteraard is dit belangrik om die honde se energie korrek te lees wat bemoeilik kan word deur die optrede van die eienaars. Moeiliker nog is om deur die agtergrond geraas wat die eienaars maak by die ware situasie uit te kom.
Meeste van die probleem honde is die gevolg van dinge wat die eienaars doen, hetsy bewustelik of onbewustelik.

Hier is sommige van my waarnemings ten opsigte van probleem honde/eienaars:
1. Honde eienaars dink aan hulle honde as kinders. Hulle tree op asof die hond ‘n mens is. My ma se belangrikste reël was as volg: ‘n Hond is nie ‘n mens nie en moet sy plek ken. Geen onderhandeling nie. Humanisering lei tot ‘n legio van gedragsprobleme wat net aanhou vererger.
2. Mense abdikeer hulle leierskap aan hul honde. Die meeste honde is nie hiervoor aangelê nie wat stres veroorsaak en tot gedragsprobleme lei.
3. Honde slaap op die eienaar se bed. Dit wek by die hond ‘n gevoel van verhoogde status en voel die eienaar is ondergeskik. Dan verstaan mense nie waarom die hond nie na hulle luister nie of dominerend optree.
4. Mense koop honde omdat hulle oulik is en dink nie eens daaraan dat die hond by hulle energie moet inpas nie. Dit is seker die grootste rede waarom honde weggemaak word.
5. Eienaars verkeer onder die vals indruk dat hul honde hulle sal beskerm daarom koop hulle een of ander “kwaai” soort honderas. Tensy jy absoluut die leier van jou trop is sal jou hond jou waarskynlik nie beskerm nie. Hy sal eerder optree om sy eie bas te red.

My beste raad aan voornemende honde eienaars is om (1) ‘n hond met energie te kry wat pas by die eienaar se energie. (2) Seker te maak dat die eienaar die absolute leier van die trop is. (3) Te alle tye bewus te wees daarvan dit ‘n hond ‘n dier is en struktuur nodig het.

Dit beteken nie dat jy nie lief kan wees vir jou diere nie. Diere verstaan respek en vertroue, nie liefde nie. Maak dus seker jy respekteer jou honde, met ander woorde vertoon jou liefde deur hulle te respekteer.